De taken van een gerechtsdeurwaarder

Geld & financiën Blog

Wie te maken heeft met deurwaarders zit meestal in een negatieve situatie. Toch hebben deurwaarders een bemiddelende functie. Hij zorgt dat contracten op een correcte manier worden nageleefd, uitspraken door de rechtbank worden uitgevoerd, maar doet dat steeds met het nodige respect voor zowel cliënt als debiteur.

Deurwaarders: de basis

Als we denken aan deurwaarders komen enkele woorden meteen in ons op: beslaglegging, schulden, huurovereenkomst; Echter het beroep is veel meer dan dat. Wie een contract aangaat met een andere partij sluit een bindende overeenkomst. Of het nu gaat over een abonnement voor uw mobiele telefoon, een huurcontract of zelfs een huwelijkscontract. Wie zich niet aan de regels houdt, pleegt contractbreuk.  U kunt na een contractbreuk niet zomaar meteen op een deurwaarder afstappen, maar u dient eerst naar de rechtbank te gaan voor een vonnis dat u of uw tegenpartij gelijk geeft. Het vonnis noemt met een 'uitvoerbare titel'. Dit betekent dat de verliezende partij verplicht moet volgen wat er in het vonnis staat. Doet de tegenpartij dit niet spontaan, dan mag u dat als particulier zelf niet zelf afdwingen. Hiervoor stapt u naar deurwaarders die de juiste tools hebben voor het uitvoeren van het vonnis.


Beslag en uitdrijving

Beslag leggen op goederen en het uitdrijven van huurders zijn echt de laatste strohalm. Eerst probeert deurwaarders aan de hand van communicatie een afbetaling of vrijwillig vertrek af te dwingen. In het geval van afbetaling van een som, waar de debiteur niet in staat is het volledige bedrag op te hoesten, wordt een afbetalingsplan voorgesteld. Het effectieve wegnemen en verkopen van goederen of het uitdrijven van mensen uit een huurwoning kan enkel gebeuren nadat alle andere mogelijkheden zijn uitgeput.


Vaststellingen

In Belgie, waar bijvoorbeeld wegens overspel contractbreuk op het huwelijkscontract wordt gepleegd, zal in sommige gevallen een deurwaarder worden ingeschakeld. De deurwaarder probeert aan de hand van verschillende signalen vast te stellen dat de partner vreemdgaat. Zo kan hij nagaan als er op regelmatige tijdstippen hotelletjes worden bezocht en zelfs voelen als het bed nog warm is door intiem gebruik. Dit soort vaststellingen zijn soms belangrijk in het kader van alimentatie.  Daarnaast kan een deurwaarder andere inbreuken vaststellen, zoals geluidsoverlast, een scheur in de muur wegens verbouwingen van je buurman, het trekken van (valse) nummers bij de loterij... Omdat deze vaststelling door een gerechtsdeurwaarder werd opgemaakt krijgt ze een grotere bewijskracht in de rechtbank.


Besluit

Deurwaarders hebben een nuttige functie. Hij kan belangrijke vaststellingen doen en contracten doen naleven. De term klinkt soms negatief in de oren, maar het nut van dit beroep is zeer groot.
Kijk op de site van Huyer Deurwaarder & Incasso als u op zoek bent naar verantwoordelijke, zorgvuldige deurwaarders die te goeder trouw zijn.

Bronnen:
www.KBvG.nl
www.gerechtsdeurwaarders.be

Delen

14 juni 2017

Finance & Money

Hallo allemaal, ik ben Bibi, finance & money is voor iedereen belangrijk. Het is belangrijk om je financiën goed in beeld te hebben, dit geld zowel op zakelijk als privé gebied. Bedrijven huren vaak een boekhouder in, hij of zij houdt verwerkt alle inkomsten en ook alle uitgaven van het bedrijven. Ik doe dit ook voor mezelf. Ik hou elke maand (in Excell) een sheet bij met wat mijn inkomsten zijn, vaste uitgaven en ook eenmalige uitgaven. Op deze manier heb ik een goed beeld van het geld wat ik nog over heb voor de rest van de maand. Op deze manier blijft mijn financiële huishouding onder controle en dat is iets waar ik mezelf erg prettig bij voel. Wil je weten hoe je als particulier of ondernemer ook een gezonde financiële huishouding kunt voeren? Blijf dan mijn blog lezen!